top of page

Visie & Missie

“The greatest glory in living is not in falling, but in rising every time we fall.” 

Nelson Mandela

Visie

Onze stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de sociale en emotionele ontwikkeling van tieners en jongeren. 

Missie

Tieners en jongeren inzicht geven in hun eigen kracht, kennis en kunde. Dit alles in een veilige omgeving, zodat zij zich in een continue veranderende samenleving, kwetsbaar kunnen en durven op te stellen. Met als doel inzicht te krijgen in hun eigen kwaliteiten.

"Benader iemand zoals hij is en hij zal zo blijven. Benader hem zoals hij kan worden en hij zal zo worden."

Johann Wolfgang von Goethe

Methoden

- Het organiseren van dag- en weekendactiviteiten, tienerkampen en jongerenreizen. 

- De maatschappelijke betrokkenheid van jongeren vergroten door te ervaren, te leren en te doen.

- Samen met andere stichtingen activiteiten organiseren in het kader van ontwikkelingswerk of activiteiten voor ouderen.

bottom of page